Cheben Miroslav

Cheben Miroslav
Autor so zdravotným postihnutím
Svetovo uznávaný fotograf, Ing. Miroslav Cheben (nar. 1938), sa venuje umeleckej fotografii. Inšpiruje ho hlavne príroda a vesmír. Za svoje diela získal viaceré významné medzinárodné ocenenia napr. až v USA. Miroslav Cheben patrí do zoznamu 100 navýznamnejších osobností Slovenska. Autor má zdravotné postihnutie. Žije a tvorí v Ružomberku.