Krajňák Milan

Krajňák Milan

Autor, Milan Krajňák  sa narodil v roku 1971 v Michalovciach, a  vyrastal v Nižnom Hrušove. Žije a tvorí v Hencovciach.

Vyučil sa na SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou a po škole sa začal venovať rezbárstvu. V roku 1991 si vybavil živnosť a venuje sa umeleckej činnosti v plnej miere. Od roku 2010 sa venuje rómskym talentom v dielni Romaart Čičava.  Spolu s týmito talentovanými žiakmi vytvoril diela ako Betlehem pre mesto Vranov a  súsošie sv. Cyrila a Metoda pre Maticu Slovenskú v Martine. Nadácii Srdce pre deti venoval sochu anjela vysokého 2,6 m, ktorého vyrezával spolu so žiakmi SOU drevárskeho Vranov nad Topľou.

V roku 1996 sa oženil, je otcom syna a dcéry. Jeho snom je vydať sa na pešiu púť s rómskymi žiakmi do Ríma a rozdávať anjelov chorým deťom po celom svete. Všetko to chce robiť na slávu Božiu a tak rozdávať ľuďom radosť.