Markušková Mária

Markušková Mária
Autorka, Ing. Mária Markušková (nar. 1970), sa venuje pačvorku, pleteniu, vyšívaniu a háčkovaniu. Umeleckú činnosť začala v roku 1985. Prvý kontakt s výtvarným umením získala na ZUŠ v Levoči. Stále skúša aj nové techniky ručných prác. Jej inšpiráciou sú hlavne prírodné motívy, architektúra a geometrické tvary. Autorka žije a tvorí v Košiciach.

CITÁT AUTORA: "Umelecká tvorba je pre mňa formou relaxu..."