Filadelfiová Jarmila

Filadelfiová Jarmila
Autorka, Jarmila Filadelfiová (nar. 1963), sa venuje maľbe na plátne, plastike a dekoratívnej keramike. Študovala 2 roky na Akadémii v Prahe odbor maľba a plastika, predtým na Strednej umelecko-priemyselnej škole. V jej motívoch prevažuje príroda, ľudia a monumentálna architektúra. Tvorí už viac ako 30 rokov a jej obrazy sú umiestnené v mnohých krajinách sveta. Autorka žije a tvorí v Slovenskej Ľupči.  

Súbory na stiahnutie