Fecková Janka

Fecková Janka
Autor so zdravotným postihnutím
 Autorka, Janka Fecková (nar. 1979), sa venuje výrobe textilných bábok. Autorka má zdravotné postihnutie. Žije a tvorí v Prešove.