Jenčo František

Jenčo František
Autor so zdravotným postihnutím
Autor, František Jenčo (nar. 1951), sa venuje drevorezbe. Autor má zdravotné postihnutie. Žije a tvorí v Nižnej Pisanej pri Svidníku.