Flora crystal - Hana Rechtoríková

Flora crystal - Hana Rechtoríková
Hana Rechtoríková pochádza z Poltára. Venuje sa ručným prácam. Vyrába výrobky zo šúpolia, drôtu a paličkuje.