Mašľarová Božena

Mašľarová Božena
Autor so zdravotným postihnutím
Autorka, Božena Mašľarová (nar. 1952), sa venuje háčkovaniu, vyšívaniu a pleteniu. Tieto techniky ju zaujímali už od malička. Základy dostala od mamy a v dospelosti ich sama zdokonaľovala. V 90-tych rokoch pracovala v dome dôchodcov, kde ju klientky naučili háčkovať flanderskú čipku a vyšívať tzv. rišerie. Trikrát sa zúčastnila Abilimpiády, kde získala jedenkrát prvé miesto, dvakrát druhé a jedno tretie miesto. Autorka má zdravotné postihnutie. Žije a tvorí v Prešove.