Prihláste sa na Kurz základnej internetovej gramotnosti

Prihláste sa na Kurz základnej internetovej gramotnosti

Chýbajú Vám základné znalosti alebo praktické zručnosti v oblasti užitočného a bezpečného využívania internetu? Využite príležitosť a prihláste sa na bezplatný praktický kurz základnej internetovej gramotnosti „Možnosti využívania internetu v každodennom živote“!

Dĺžka kurzu:  50 hodín (10 x 5 hodín cca 1 x za 2 týždne)
Plánovaný termín:  apríl - júl 2021 (v prípade nepriaznivej epidemickej situácie zmena vyhradená)
Miesto:  bezbariérová Galéria Abilympiáda, Masarykova 20, Prešov

Kurz je určený pre zdravotne postihnutých aj zdravých záujemcov bez ohľadu na ich vzdelanie a vek, vrátane seniorov - úplných začiatočníkov na počítači a internete, ale aj tých, ktorí sa chcú v problematike zdokonaliť. Praktická výučba pod odborným vedením školiteľov a s množstvom praktických cvičení bude prebiehať v hygienicky bezpečnom prostredí v troch samostatných 10-členných študijných skupinách. Každý účastník kurzu bude mať k dispozícii samostatné moderné IT pracovisko, vlastnú študijnú príručku, dostatok priestoru na samostatné precvičovanie preberaných tém, individuálne konzultácie a napredovanie podľa individuálnych potrieb. Absolventi obdržia certifikát o absolvovaní kurzu.

Obsah kurzu bude zameraný na účelné a bezpečné využívanie internetu v každodennom živote s cieľom usporiť čas a uľahčiť a skvalitniť každodenný život absolventov. Absolventi získajú znalosti a praktické zručnosti v takých užitočných oblastiach, ako sú napr.:

• e-mailová komunikácia, vyhľadávanie užitočných kontaktov a informácií na internete
• bezpečnosť na internete a ochrana pred zneužitím dát a osobných údajov
• on-line mapy a možnosti ich využitia
• internetové cestovné poriadky, vyhľadávanie spojení, on-line nákup cestovných lístkov
• weby bánk, internet banking a využívanie moderných bankových aplikácií
• registrácia na webových stránkach a on-line nakupovanie
• weby škôl, elektronická žiacka knižka, edupage a možnosti výučby cez internet
• sťahovanie a tlač dokumentov z internetu, elektronické zasielanie dokumentov
• weby úradov a inštitúcií, elektronické pobočky zdravotných poisťovní
• OP s čipom a elektronický podpis, elektronické podávanie úradných žiadostí a daňových priznaní
• zábava na internete (záujmové portály, on-line časopisy, on-line videá, požičovne filmov,...)
• vyhľadávanie a zdieľanie fotografií, on-line úložiská a ich používanie
• sociálne siete a nástroje na on-line komunikáciu, internet a užitočné aplikácie v mobile

Personálne zabezpečenie kurzu:
PaedDr. Anna Mačová (ZOM Prešov) – lektor, metodik
Mgr. Matúš Grega (ZOM Prešov)  -  koordinátor, školiteľ pre témy týkajúce sa sociálnej oblasti
doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. (Ústav informatiky UPJŠ Košice) – mentor, odborný garant projektu

Bližšie informácie a prihlášky:
mob.:  0904 596 079 (Mgr. Matúš Grega), 0905 369 826 (PaedDr. Anna Mačová)
e-mail:  macova@zompresov.sk 

Kurz je realizovaný vďaka finančnej podpore spoločnosti SK-NIC ako jedna zo vzdelávacích aktivít projektu „IT MOŽNOSTI”. ĎAKUJEME SPOLOČNOSTI SK-NIC ZA PODPORU.

Súbory na stiahnutie

Galéria