Boccia Tatra Cup 2020

Boccia Tatra Cup 2020

ZOM Prešov - občianske združenie ľudí so zdravotným postihnutím a jeho športový klub usporiada v dňoch 18.-23.6.2020 Boccia Tatra Cup, medzinárodný turnaj v tomto paralympijskom športe, v športovej hale pri Alexandra Wellness Hoteli v Liptovskom Jáne.

Jedná sa o významné medzinárodné podujatie pre športovcov s ťažkým telesným postihnutím organizované na Slovensku. Zúčastnia sa ho národne klasifikovaní hráči z Čiech, Maďarska, Poľska, Chorvátska, Anglicka, Walesu, Ukrajiny, Belgicka, Slovenska, prípadne aj z ďalších európskych krajín. Uskutočnia sa súťaže v jednotlivcoch BC1, BC2, BC3, BC4, tímoch BC1/BC2 a pároch BC3, BC4.

Cieľom podujatia je prezentácia nových talentov, výmena skúseností, vzájomné spoznávanie sa, porovnanie výkonnosti, ako aj príprava na ďalšie, vrcholné európske a svetové podujatia.

Termín prihlásenia je do 12.4.2020


Tešíme sa na Vás! - Tím ZOM Prešov


ZOM Prešov - an NGO of people with physical disabilities and his sports club is organizing on 18.-23.6.2020 - Boccia Tatra Cup - International tournament in a Paralympic discipline, in the sport indoor arena near Alexandra Wellness Hotel (www.awhotel.sk) in Liptovský Ján.

It is an important international event for athletes with severe physical disability organized in Slovakia. The participants will be nationally qualified players from Czech Republic, Hungary, Poland, Croatia, England, Wales, Ukraine, Belgium, Slovakia and possibly also from other European countries.

Competitions will be held in Individuals in the categories BC1, BC2, BC3, BC4, Teams BC1/BC2 and Pairs BC3, BC4.

The aim of the event is to offer an opportunity for the presentation of new talents, exchange of experiences, getting to know each other, performance comparison as well as the preparation for other European and world top events.

Deadline is 12.4.2020.


You are kindly invited and we are looking for your participation! - Team ZOM Prešov.

Súbory na stiahnutie

Galéria