Boccia Tatra Cup 2019

Boccia Tatra Cup 2019

ZOM Prešov - občianske združenie ľudí so zdravotným postihnutím a športový klub usporiada v dňoch 13.-17.6.2019medzinárodný turnaj v paralympijskom športe boccia pod názvom „Boccia Tatra Cup“, v športovej hale pri Alexandra Wellness Hoteli v Liptovskom Jáne.

Jedná sa o významné medzinárodné podujatie pre športovcov s ťažkým telesným postihnutím organizované na Slovensku. Zúčastnia sa ho národne klasifikovaní hráči z Čiech, Maďarska, Poľska, Chorvátska, Veľkej Británie, Ukrajiny, Slovenska prípadne aj z ďalších európskych krajín.

Uskutočnia sa súťaže v Tímoch BC1/BC2, Pároch BC3, BC4 a v jednotlivcoch v kategóriách BC1, BC2, BC3 a BC4.

Cieľom podujatia je prezentácia nových talentov, výmena skúseností, vzájomné spoznávanie sa, porovnanie výkonnosti, ako aj príprava na ďalšie, vrcholné európske a svetové podujatia.

Termín prihlásenia je do 12.4.2019.

Tešíme sa na Vás! - Tím ZOM Prešov

ZOM Prešov - an NGO of people with physical disabilities and sports club is organizing on 13.-17.6.2019 International tournament in a Paralympic discipline Boccia, called "The Boccia Tatra Cup", in the sport indoor arena near Alexandra Wellness Hotel (www.awhotel.sk) in Liptovský Ján.

It is an important international event for athletes with severe physical disability organized in Slovakia. The participants will be nationally qualified players from Czech Republic, Hungary, Poland, Croatia, Great Britain, Ukraine, Slovakia and possibly also from other European countries.

Competitions will be held in Teams BC1/BC2, Pairs BC3, BC4 and individuals in the BC1, BC2, BC3 and BC4 categories.

The aim of the event is to offer an opportunity for the presentation of new talents, exchange of experiences, getting to know each other, performance comparison as well as the preparation for other European and world top events.

Deadline is 12.5.2019.

You are kindly invited and we are looking for your participation! - Team ZOM Prešov.

Súbory na stiahnutie