Sirotňáková Mária

Sirotňáková Mária
Autor so zdravotným postihnutím
Autorka, Mária Sirotňáková (nar. 1978), sa venuje paličkovaniu. Autorka má zdravotné postihnutie. Žije a tvorí v Ražňanoch pri Sabinove.