Pramuka Dušan

Pramuka Dušan
Autor, Dušan Pramuka, sa venuje drevorezbe. Výrába, okrem iného, aj rustikálny nábytok. Autor žije a tvorí v Žarnovici.